ΔΡΑΣΗ

Η Δράση του σχολείου μας!!

Διαβάστε σχετικά...

ΓΟΝΕΙΣ

Ανακοινώσεις για Γονείς!!

Διαβάστε σχετικά...

ΜΑΘΗΤΕΣ

Ανακοινώσεις για Μαθητές!!

Διαβάστε σχετικά...

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ανακοινώσεις για Καθηγητές!!

Διαβάστε σχετικά...

etwinning label 

 

Οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων καλούνται να εντοπίσουν την παρουσία των Ενετών στη Κρήτη και Κύπρο αντίστοιχα και να παραθέσουν στοιχεία (κτίρια, κάστρα κ.α.). Θα μελετήσουν την επίδραση της Ενετικής κυριαρχίας στις μέρες μας. Θα περιγράψουν τα Ενετικά μνημεία, θα εντοπίσουν λεξιλόγιο που ακόμα υπάρχει σήμερα στη γλώσσα μας, την επίδραση της Ενετικής στη τοπική κουζίνα και τυχόν επιδράσεις στις τοπικές ενδυμασίες.