ΔΡΑΣΗ

Η Δράση του σχολείου μας!!

Διαβάστε σχετικά...

ΓΟΝΕΙΣ

Ανακοινώσεις για Γονείς!!

Διαβάστε σχετικά...

ΜΑΘΗΤΕΣ

Ανακοινώσεις για Μαθητές!!

Διαβάστε σχετικά...

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ανακοινώσεις για Καθηγητές!!

Διαβάστε σχετικά...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

Αγαπητοί γονείς,

Με αφορμή τη νέα Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε και ισχύει, που εκτός των άλλων για τα οποία θα ενημερωθείτε στο άμεσο μέλλον, αφορά στις απουσίες και γενικότερα στην επικοινωνία κηδεμόνων και σχολείου, σας ενημερώνουμε πως:

-        Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Στην πράξη αυτό σημαίνει: ότι το σχολείο αλλά και ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δεν συλλέγουν και δεν προσκομίζουν αντίστοιχα, δικαιολογητικά αλλά εγκαθίσταται μια αμφίδρομη ουσιαστική συνεχής επικοινωνία μεταξύ μας. ΔΗΛΑΔΗ: ο/η κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το σχολείο για την αιτία της κάθε απουσίας του/της μαθητή/τριας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι εκτός από την επίδοση στα διδασκόμενα μαθήματα η προαγωγή ή μη του μαθητή/τριας στην επόμενη τάξη εξαρτάται από τον αριθμό και το είδος των απουσιών του/της δηλ τη φοίτηση. Η ενημέρωση των κηδεμόνων προς το σχολείο θα πρέπει να είναι ακριβής επειδή υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις απουσιών μαθητών/τριών που δεν επηρεάζουν τον αριθμό των απουσιών και κατά συνέπεια την προαγωγή ή όχι στην επόμενη τάξη (όπως: απουσίες χρόνια πασχόντων/ουσών μαθητών/τριών, νοσοκομειακής νοσηλείας, χειρουργικών επεμβάσεων, επιδημιών, αργίες μαθητών/τριών άλλων θρησκευμάτων, συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, διαγωνισμούς επιστημονικού ή καλλιτεχνικού περιεχομένου πανελλήνιας, πανευρωπαϊκής ή παγκόσμιας εμβέλειας, αιμοδοσία, υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο, μαθητών/τριών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που παρακολουθούν προγράμματα αποκατάστασης που δεν προσμετρώνται για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης του/της). Μόνο γι’ αυτό το είδος των απουσιών χρειάζεται να υποβληθεί στο σχολείο σχετικό δικαιολογητικό.

                                                             Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

 

ΕΠΑΡΚΗΣ: δηλ.ο μαθητής προάγεται στην επόμενη τάξη            ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ: ο μαθητής/τρια επαναλαμβάνει την τάξη

Επαρκής είναι η φοίτηση όταν το σύνολο των απουσιών           όταν : το σύνολο των απουσιών είναι πάνω από 114

δεν υπερβαίνει τις 114                                                                       εκτός τωνπροαναφερθεισών περιπτώσεων που

Ειδικά και μόνο για το φετινό σχολικό έτος :                             αποδεικνύονται με συγκεκριμένο δικαιολογητικό ανά

Επαρκής μπορεί να χαρακτηριστεί η φοίτηση μαθητή/               περίπτωση και δεν προσμετρώνται.

τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εάν

ισχύουν και οι παρακάτω τρεις προϋποθέσεις μαζί δηλ.:

1)Οι πάνω από τις 114 απουσίες να είναι δικαιολογημένες

από γιατρό

2)Ο μαθητής/τρια να βγάζει μέσο όρο και των δύο τετραμήνων

της προφορικής βαθμολογίας πλήρες 15 και

3)να μην έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών

(εξαιτίας χρόνιων ασθενειών, επειγουσών χειρουργικών επεμ-

βάσεων , νοσηλείες και θεραπείες χρόνιων ασθενειών)